POINT
Pazartesi, 27 Mayıs 2024

Makaleler

IMMI ile Uygulamalar

Uygulama çeşitliliği

IMMI açık alan gürültü tahmini ve haritalandırılması üzerinde uzmanlaşmıştır. Yazılım, ISO, Fransa, İngiltere, İsviçre, Nordik Ülkeleri, Hollanda, Avusturya ve Almanya dan alınan hesaplama metotları, normlar ve yönergelere dayanmaktadır.

 

Uygulama alanları; gürültü tahminleri, gürültü haritası çıkarılması, şehirlerin gürültü haritalarının çıkarılması, karayolu planlaması, gürültü kontrolü ve hafifletilmesi konusundaki tedbirlerin planlanması, çevresel etkilerle ilgili çalışmalar, düzenleyici izinlerin verilmesi gibi konuları kapsamaktadır..

Program Konsepti

IMMI – Ürün yelpazesi

 IMMI aşağıdaki 3 paket şeklinde mevcuttur. Herbirinin farklı özellik paketleri vardır ve fiyatları da farklıdır.

 • IMMI Standard Giriş seviyesinde gürültü haritası çıkarılması
 • IMMI Plus Profesyonel gürültü haritası çıkarılması
 • IMMI Premium Şehir gürültü haritaları, büyük endüstriyel alanlar

 

IMMI Standart


Bu paket, gürültü tahmini ve küçük ölçekli gürültü haritalandırması “için optimal konfigürasyondur. Limitsiz aktif eleman ve grid noktası sayısı gözönüne alındığında, bu konfigürasyon makul fiyatta yüksek performans sunar. Engel sayısı 200 ile sınırlı olmasına rağmen bu, bir projede yaklaşık olarak  100.000 kırılım kenarı demektir ki bu da Standart konfigürasyonla pek çok projenin kolayca yapılabileceği anlamına gelmektedir.

IMMI Plus

 

IMMI Plus, geniş ölçekli projelerin hepsine olmasa da pek çoğuna yanıt verebilecek yeterlikte ve uygun fiyatlı bir pakettir. Geniş endüstriyel gürültü haritaları, 1.000 individual engellerden az ve yaklaşık 500.000 kırılım kenarına karşılık gelen orta ölçekten-geniş ölçeye kadar olan gürültü haritaları için ideal bir pakettir. Bu, hemen hemen tüm şehirler arası dağıtım-sevk/bağlantı/express karayolları ve otoyollar, demiryolu hatlarının pek çoğu ve endüstriyel alanlar için uygun olarak kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Yazılımın zengin bir veri işlem seti vardır ve analiz opsiyonları da dahildir.

 

 

IMMI Premium

 

Eğer "komple" bir çözüm arıyorsanıuz, aramaya son verin – çözüm: IMMI Premium. Eleman sayısı, griddeki nokta sayısı, engel sayısı sınırsızdır. Bütün veri analiz araçlarını içermektedir. Şimdiye kadar gerçekleştirilen geniş ölçekli – kompleks gürültü haritalarından bazıları bunun en güzel kanıtıdır! Bu paket, gerçekten güçlü bir yazılım arayan, şehir merkezlerinin veya tüm bir bölgenin geniş ve çok geniş ölçekli gürültü haritalarını çıkarmak isteyen kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Şaşırtıcı fonksiyonlara sahip araçları ve gücü çok cazip fiyatlarla sunulmaktadır!

 

 

 

 

 

IMMI nin en son Sürümü

Sürüm 2012
2012 sürümünün en önemli yeni özellikleriIMMI - Gürültü tahmini ve gürültü haritası çıkarılması yazılımı

 

Bu sayfa IMMI nin yeni özelliklerine özet bir bakış sağlamaktadır. Detaylı bir tarifi kitapçıkta bulabilirsiniz.


Façad (Cephe) hesaplamaları

 

 • Bina cephelerinde hem ses seviyelerinin hem de kirlilik konsantrasyonlarının hesaplanması
 • Gürültü seviyelerine veya hava kirliliği konsantrasyonlarına maruz kalan kişi sayısının belirlenmesi
 • Bina katlarının hepsi için gerçek 3D hesaplamalar
 • Çoklu nümerik sonuç listeleri ve 2 grafik sunum: 2D katmanlı ve 3D
 • Sonuçlar GIS ortamınlarına export için hazır durumda


3D-görüntüleyici: yenilikler

 

 • Tüm proje görüntüsü ve 3D görünüm içinde interaktif hareketler arasında gidip gelebilme
 • AVI movie dosyaları oluşturabilme

   

Birinci derece yansımaların daha hızlı hesaplanması

MapInfo Harita Değişim Formatı Arayüzü

 

 • MID/MIF dosyalarını destekleme
 • IMMI elemanlarına dönüşüm
 • Hem özelliklerin ve hem de vörtex/vektör koordinatlarının Import ve export edilmesi


Karayolu ve demiryolu gürültü hesaplamaları için Macar hesaplama metotları

Diğer geliştirilmiş özellikler:

 

 • Gürültü ve hava kirliliği haritalarının geliştirilmiş eksiz renkli derecelendirilmesi
 • Bütün gelişmiş özellikleri tanıtan kitapçık
 • Dijitalleştirme hatalarını düzeltmek için düşey profil aracı. Elemanları arazi kotlarına veya arazi kotlarını düşey eleman pozisyonlarına uyarlar.
 • Yeni proje listeleri: geliştirilmiş sunum ve yapı, farklı veri formatlarına export edilmesi ve EXCEL ve WORD e direk    transferi (her iki uygulama: copyright Microsoft) amacıyla tabloların kısmi  olarak seçilmesi için pek çok yararlı araçlar.
 • Harita araç kutusu: farklı değişkenler ve hesaplanan gridler arasında hızlı değiştirme
 • Elemanlar için otomatik bilgi notları
 • Panoyu kullanarak projeler arasında eleman alış verişi
 • Panodan eleman koordinatlarının import edilmesi
 • EXCEL dosyalarından uçuş hareketlerinin import edilmesi
 • ...

 

Sayfa 3 / 3

TEXT_SIZE